Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

Het elektronisch uitwisselen en de beveiliging van mijn gegevens

Hoe worden de gegevens uitgewisseld?

Uw gegevens worden uitgewisseld via een beveiligde verbinding tussen de Elektronische Patiënten Dossiers (EPD’s) en/of door een elektronisch uitwisselingssysteem.

Wet- en regelgeving

Zorginstellingen moeten ervoor zorgen dat hun informatiesystemen veilig zijn en goed worden beheerd. Zij moeten technische en organisatorische maatregelen nemen, die overeenstemmen met de stand van de techniek, om de beschikbaarheid, juistheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen. Bovendien heeft iedere zorgverlener een geheimhoudingsplicht. Uw zorgverlener is verplicht uiterst zorgvuldig om te gaan met uw gegevens.

Hoe weet ik of mijn gegevens van een andere zorginstelling door mijn behandelaar kan worden geraadpleegd?

Als u niet weet of uw gegevens van een andere zorginstelling kunnen worden geraadpleegd, vraag hier dan naar bij de balie of zorgverlener. Zij kunnen nagaan of uw toestemming is vastgelegd. Als u in de andere zorginstelling toestemming hebt gegeven om uw gegevens te delen, zal de informatie automatisch beschikbaar worden gesteld aan andere zorginstellingen die zijn aangesloten bij het uitwisselingssysteem.

Ik word behandeld in het buitenland of een zorginstelling dat nog niet is aangesloten. Wat nu?

Als uw zorginstelling niet is aangesloten bij het uitwisselingssysteem, kunnen uw gegevens worden opgevraagd via andere (niet-digitale) kanalen, zoals via de post of fax.

Hoe zijn mijn gegevens beschermd?

Iedere zorgverlener heeft een geheimhoudingsplicht. Daarom mag u van uw zorgverleners verwachten dat zij uiterst zorgvuldig omgaan met uw gegevens. Het systeem is ingericht vanuit de volgende uitgangspunten:

  • Uw gegevens kunnen alleen bekeken worden door een (andere) zorgverlener wanneer er sprake is van een behandelrelatie. De afspraken hierover zijn vastgelegd in het Privacyreglement van de zorgverlener en in het Amsterdamse Convenant Veilige Elektronische Gegevensuitwisseling dat door ondertekend is door alle grote Amsterdamse zorginstellingen.
  • Alle zorginstellingen zijn verplicht uw gegevens te beveiligen tegen verlies of verkeerd gebruik.
  • In het EPD wordt vastgelegd wie uw gegevens hebben ingezien, zodat hierop gecontroleerd kan worden.
  • Zorgverzekeraars, werkgevers en bedrijfsartsen mogen niet zonder toestemming uw medische gegevens raadplegen.
  • Uw gegevens worden uitgewisseld via een beveiligde verbinding tussen de Elektronische Patiënten Dossiers (EPD’s) en/of door een elektronisch uitwisselingssysteem.