Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

Elektronisch beschikbaar stellen van mijn medische gegevens

U kunt elektronisch uw medische gegevens beschikbaar stellen aan uw zorgverleners binnen andere zorginstellingen. Wij hebben daar uw toestemming voor nodig. De deelnemende afdelingen zijn op dit moment: spoedeisende hulp, cardiologie en pre-operatieve screening. In de toekomst zal dit verder worden uitgebreid.

Wat is het elektronisch beschikbaar stellen van mijn gegevens?

In het Spaarne Gasthuis worden uw medische gegevens (het medisch dossier) vastgelegd in een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Doordat meerdere zorginstellingen een EPD gebruiken, is het mogelijk om via een elektronisch uitwisselingssysteem uw medische gegevens beschikbaar te stellen. Op die manier heeft elke zorgverlener op elk moment een goed en actueel overzicht van uw medische gegevens.

Waarom zou ik mijn medische gegevens elektronisch ter beschikking stellen?

Het is nu nog niet altijd mogelijk om uw medische geschiedenis digitaal met een andere zorginstelling te delen. Een goed en actueel inzicht in uw medische gegevens kan belangrijk zijn voor uw behandeling. Om goede zorg te kunnen bieden, is het belangrijk dat uw zorgverleners over dezelfde informatie beschikken. Wanneer een zorgverlener of apotheker de beschikking heeft over uw recente medische gegevens kan hij een goed overzicht krijgen van gegevens die van belang kunnen zijn voor uw behandeling.

Wanneer uw zorgverleners toegang hebben tot uw medische gegevens dan hoeft u niet steeds dezelfde vragen te beantwoorden, zoals vragen over persoonsgegevens, medicatie of toedracht. De betrokken zorgverleners hoeven elkaar niet apart te informeren.

Ook hoeft u zelf niet uw medische dossier mee te nemen of op te (laten) vragen. Daarnaast worden herhalingen van bijvoorbeeld onderzoeken die al in een andere zorginstelling zijn gedaan voorkomen.

Om welke medische gegevens gaat het?

Het gaat uitsluitend om gegevens die nodig zijn voor de continuïteit en veiligheid van uw zorg en uw behandeling. Hierbij kunt u denken aan:

  • algemene gegevens, zoals uw naam, geslacht, leeftijd, adres, BSN. Deze gegevens zijn nodig om zeker te weten dat het over de juiste patiënt/cliënt gaat.
  • algemene gegevens over uw gezondheid (lengte, gewicht, alcohol, roken, bloeddruk, enz.).
  • een overzicht van uw medische problemen en aandoeningen.
  • een overzicht van medicatie die u gebruikt.
  • uw medische voorgeschiedenis (zoals zwangerschap, MRSA, hiv, enz.).
  • eventuele allergieën of contra-indicaties.
  • uitslagen zoals röntgenfoto’s, bloedwaarden en andere testuitslagen.
  • brieven of notities van zorgverleners waarin medische informatie over u is vastgelegd.

De bij uw behandeling betrokken zorgverleners, zoals medisch specialisten en verpleegkundigen, zijn ervoor verantwoordelijk dat de juiste informatie in uw dossier is opgenomen.

Wie heeft toegang tot mijn medische gegevens?

Iedere zorgverlener met wie u een behandelrelatie heeft, heeft op basis van zijn/haar rol in de zorginstelling toegang tot de gegevens die nodig zijn om zijn taak goed te kunnen uitvoeren. Daarnaast zijn er ondersteunende medewerkers die toegang hebben tot specifieke gegevens. De gegevens in dit dossier zijn alleen de medische gegevens die bekend zijn bij de betreffende zorginstelling.

Zonder behandelrelatie kan een medewerker uw gegevens niet raadplegen.

Wat kost deelname aan elektronische gegevensuitwisseling?

Er zijn geen kosten verbonden aan het uitwisselen van uw gegevens.

Meer informatie?

Bekijk meer veelgestelde vragen over:

Heeft u vragen of wilt u meer weten over het beschikbaar stellen van uw medische gegevens tussen ziekenhuizen? Neem contact op met de afdeling patiëntenvoorlichting via [email protected] of (023) 224 2060.