Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

Duurzaamheid

De zorgsector is verantwoordelijk voor ongeveer 7% van de totale CO2-uitstoot in Nederland. We produceren als ziekenhuis veel afval, er komen medicijnresten in het oppervlaktewater terecht en we verbruiken veel energie. Dat kan en moet anders, en als ziekenhuis voelen we een verantwoordelijkheid om daarin een voortrekkersrol te nemen.

"We gaan voor de beste zorg met de kleinste ecologische voetafdruk"

Anne-Luise Stroomer, sr. adviseur Duurzaamheid Spaarne Gasthuis
Anne-Luise Stroomer 16x9.jpg

Wat is de ambitie van het Spaarne Gasthuis op het gebied van groene zorg?

“Het leveren van topzorg staat op nummer 1, maar alles wat we kunnen doen binnen de mogelijkheden om te verduurzamen zullen we aanpakken. Daarom hebben wij ons gecommitteerd aan de thema’s CO2-reductie, minder grondstoffengebruik, het verminderen van de milieubelasting van medicatie, het vergroten van de bewustwording en kennis op het gebied van groene zorg en meer inzet op gezondheid en preventie. Duurzaam handelen moet vanzelfsprekend zijn in alles wat we doen.”

Welke stappen neemt het Spaarne Gasthuis om haar zorg verder te verduurzamen?

“Verduurzamen doe je samen - top down en bottom up. De betrokkenheid van onze zorgprofessionals en ziekenhuismedewerkers bij dit thema is ontzettend belangrijk. Als we allemaal doen wat in onze circle of influence ligt, kunnen we elkaar versterken en veel sneller stappen zetten. (Duurzaamheids)beleidskaders vormen de basis voor onze duurzaamheidsambities. Onze Green Teams leveren hierbij een hele waardevolle bijdrage om het verduurzamen van onze zorgprocessen te versnellen. Green Teams zijn zorgprofessionals en ziekenhuismedewerkers die zich inzetten voor het verduurzamen van zorgprocessen en hun afdeling. Daarnaast vinden wij het creëren van bewustzijn en het verspreiden van kennis rondom duurzaamheid ontzettend belangrijk, zodat iedereen zich ook verantwoordelijk voelt voor de uitvoering van ons duurzaamheidsbeleid. We maken onze duurzaamheidsprestaties en impact meetbaar en inzichtelijk. Zo kunnen we onze duurzaamheidsdoelen sneller en effectiever nastreven.”

Wat gaat de patiënt merken van de verduurzaming van het Spaarne Gasthuis?

“Er kunnen (proces)veranderingen plaatsvinden die ook een duurzaamheidswinst opleveren, maar niet ten koste gaan van de kwaliteit van de zorg. Denk aan minder reisbewegingen voor patiënten door meer telefonische afspraken of videobellen, of een gelijkwaardige maar andere verdoving tijdens een operatie, waarbij minder broeikasgassen vrijkomen.”

Anne-Luise Stroomer, sr. adviseur Duurzaamheid Spaarne Gasthuis

Milieuthermometer Zorg

Als bewijs voor onze inspanningen hebben we het gouden certificaat van de Milieuthermometer Zorg behaald. Daarmee zijn wij één van de vier ziekenhuizen in Nederland met de hoogst haalbare certificering. 

SG praatplaat Duurzaamheid VERSIE 2023-02-10.jpg