Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

Huisregels

U bent van harte welkom in het Spaarne Gasthuis. In het Spaarne Gasthuis behandelen we elkaar zoals we zelf behandeld willen worden. Geweld, intimidatie, discriminatie of ander ongewenst gedrag horen daar niet bij. Daarom vinden wij het nodig met elkaar een aantal duidelijke regels af te spreken.

Bezoektijden

U bent van harte welkom tijdens de voor de afdeling geldende bezoektijden. Houd ook rekening met het toegestane aantal bezoekers. Bij de meeste afdelingen mogen patiënten maximaal twee bezoekers tegelijk ontvangen. Zo voorkomen we te veel drukte op de afdeling, ook voor de ándere patiënten. Is er een reden voor andere afspraken? Overleg dit met de afdeling. 

Waardevolle spullen

Op de afdelingen vindt u afsluitbare (kleding)kasten waarin u uw waardevolle spullen kunt bewaren. Uw tablet, uw camera of sieraden zijn daar veilig. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van uw eigendommen. Laat ook bij parkeren geen waardevolle spullen in uw auto liggen.

Beeld en geluidsopnamen

Wilt u een gesprek met uw zorgverlener opnemen? Geen probleem, maar meld dit vooraf. Voor het openbaar maken van geluidsopnames (bijvoorbeeld op social media) is toestemming nodig van de betrokken zorgverlener. Het verspreiden van opnames buiten de privésfeer, zonder toestemming, is wettelijk niet toegestaan. Wilt u een foto of filmpje maken van een van de ziekenhuismedewerkers? Vraagt u dan eerst goedkeuring aan de betrokkenen. Het openbaar maken van foto,- of filmopnamen van het ziekenhuis is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de afdeling communicatie.

Telefoons en tablets

Uw smartphone of tablet kunt u gewoon gebruiken in het ziekenhuis. Wilt u een gesprek opnemen met de arts? Dat is geen probleem zolang u vooraf toestemming vraagt en het gebruikt voor privé doeleinden. Op sommige plekken in het Spaarne Gasthuis mag u uw smartphone of tablet niet gebruiken. Dit omdat zij daar storingen kunnen veroorzaken aan (medische) apparatuur. Dit staat waar nodig aangegeven.

Belediging

Niemand in ons ziekenhuis maakt kwetsende, discriminerende of beledigende opmerkingen.

Roken, alcohol en drugs

Het Spaarne Gasthuis is rookvrij, binnen en buiten. Rookvrij houdt in dat er niet meer gerookt mag worden op de terreinen van het ziekenhuis. Op de ziekenhuisterreinen staat met borden aangegeven dat het een rookvrij ziekenhuis is.

Het gebruik van alcohol en drugs is in het Spaarne Gasthuis niet toegestaan.

Gevaarlijke voorwerpen

Wapens en andere gevaarlijke voorwerpen die wij aantreffen, worden ingenomen door de beveiliging.

Huisdieren

We begrijpen dat u gehecht bent aan uw trouwe viervoeter of dat u uw kat mist. Maar omdat huisdieren infectieziekten kunnen overbrengen en patiënten allergisch kunnen zijn, mogen zij helaas niet naar binnen. Voor hulphonden maken we, in overleg, uiteraard een uitzondering. Lees hier in welke gevallen uw hulphond welkom is in het ziekenhuis.

Huishoudelijke apparaten

Een extra kopje koffie of een extra deken? Vraag het onze medewerkers, zij maken het u graag zo aangenaam mogelijk. Zelf meegebrachte elektrische apparaten (zoals een koffiezetapparaat, elektrische deken of lamp) mag u in verband met de veiligheid niet gebruiken.

Verkoop en reclame

We overspoelen onze gasten liever niet met ongevraagde reclame, collectes of enquêtes. Wilt u collecteren, een enquête houden, posters ophangen of reclame verspreiden? Vraag (schriftelijke) toestemming aan de afdeling communicatie.

Helpt u mee?

Wij doen er alles aan om de huisregels te bewaken. Als de regels niet worden nageleefd dan spreken wij u aan. In ernstige gevallen doen wij aangifte bij de politie. Ook kunnen wij u de toegang tot ons ziekenhuis ontzeggen. Als u een overtreding van onze huisregels opmerkt, meld dit dan bij één van onze medewerkers.