Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

Kosten en vergoedingen

Wat kost de zorg in een ziekenhuis? Waar bent u voor verzekerd en wat valt binnen het basispakket? Wat betaalt u zelf en wat betaalt uw verzekering? Op deze pagina vindt u meer informatie over de kosten en vergoedingen.

Verplicht verzekerd

In Nederland heeft u een ziektekostenverzekering. Dat is wettelijk verplicht. Het grootste deel van de zorg die u in een ziekenhuis krijgt valt onder de basiszorg.

U moet wel een verwijsbrief hebben als u aanspraak wilt maken op vergoeding via uw verzekering.

Voor bijna alle zorg in het ziekenhuis geldt een eigen risico. De overheid heeft bepaald dat u de eerste €385,- zelf betaalt, dit betreft het verplicht eigen risico. Daarnaast kunt u zelf ook een vrijwillig eigen risico hebben afgesproken met uw zorgverzekeraar. Beide bedragen samen is dit maximaal € 885,-. Uw zorgverzekeraar verrekent uw eigen risico met u. De startdatum van de DBC is leidend voor het jaar waarover het eigen risico wordt verrekend. Indien uw zorg langer dan een jaar duurt, dan betaalt u ook in het volgende jaar uw eigen risico.

Valt uw behandeling buiten de basiszorg: u krijgt de rekening thuis. Er zijn in dat geval twee mogelijkheden:

  • Bent u aanvullend verzekerd voor de behandeling: u betaalt het ziekenhuis en declareert de rekening zelf bij uw zorgverzekeraar
  • Bent u niet aanvullend verzekerd: u betaalt de kosten van de behandeling zelf

Waar komen de bedragen op de factuur vandaan?

Wilt u weten hoe het ziekenhuis een rekening maakt? Bekijk het filmpje van de Nederlandse Zorgautoriteit over de zorgkosten.

Meer informatie over verzekering, rekening en tarieven:

Uw zorgverzekeraar geeft antwoord op vragen over kosten in de zorg en het eigen risico. Neem bij vragen over kosten en vergoedingen eerst contact op met uw zorgverzekeraar.

Zorgadministratie

Neem contact op met de zorgadministratie voor vragen over uw rekening, uitleg over de rekening, voor specificaties of voor vragen over betalen of betalingsregelingen.