Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

Huis voor Onderzoek en Veiligheid

In het Spaarne Gasthuis, Spaarnepoort 1 in Hoofddorp, is het Huis voor Onderzoek en Veiligheid gevestigd. Hier werken politie, Veilig Thuis Kennemerland en het Centrum Seksueel Geweld Noord-Holland samen als het gaat om forensisch medisch onderzoek bij seksueel geweld, top teen onderzoeken door vertrouwensartsen bij vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld en verhoren van kinderen en kwetsbare groepen in de kindvriendelijke verhoorstudio door politie.

Logo-HOV-breed.jpeg

Het Huis voor Onderzoek en Veiligheid heeft voor Noord-Holland unieke faciliteiten. Het Huis is zo ingericht dat er voorafgaand of aansluitend op onderzoeken gesprekken kunnen plaatsvinden met slachtoffers en/of betrokkenen door professionals op dezelfde locatie. Er is een aparte ingang en er komen geen patiënten of andere bezoekers. De uitstraling en inrichting is neutraal en rustig. Zo proberen we slachtoffers van geweld of misbruik zo goed mogelijk bij te staan en in één keer te helpen.

Voor meer informatie kunt u terecht op de websites van de deelnemende organisaties: