Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

Rob Tollenaar toegetreden tot raad van toezicht

Publiceerdatum

Met ingang van 1 juni 2020 is prof. dr. R.A.E.M. (Rob) Tollenaar toegetreden tot de raad van toezicht.

Rob Tollenaar (1959) is hoogleraar chirurgie en hoofd van de afdeling Heelkunde aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Hij is opgeleid als oncologisch chirurg en maakt sinds 1997 deel uit van de staf Heelkunde LUMC.

Tollenaar is voorzitter geweest van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) en van de Nederlandse Vereniging voor de Chirurgische Oncologie (NVCO). Momenteel is hij bestuursvoorzitter van DICA (Dutch Institute for Clinical Auditing).

Hij was een van de grondleggers van het geïntegreerde kwaliteitsbeleid van de NVvH waarvan richtlijnen, indicatoren, uitkomstregistraties, normering en certificering en kwaliteitsvisitaties de bouwstenen vormen. Hij is mede-auteur van het in dit jaar verschenen boek ‘Beter dokteren’, over hoe patiënten profiteren van big data in de zorg.

De raad van toezicht en de raad van bestuur zijn verheugd met de benoeming van Rob Tollenaar. Rob Tollenaar heeft de medisch-inhoudelijke portefeuille. Hij wordt vast lid van de commissie kwaliteit & veiligheid.

De raad van toezicht van het Spaarne Gasthuis bestaat verder uit de leden: Bernt Schneiders (voorzitter), Nicoly Vermeulen, Francoise Dings, Ties Tiessen en Fiona van ’t Hullenaar.