Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

Snurken en de ademhaling

Publiceerdatum

“De meeste mensen met slaapapneusyndroom hebben klachten van chronische moeheid en slaperigheid overdag.”

Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen gewoon snurken en het slaapapneusyndroom. Snurken komt vaak voor. In de meeste gevallen is het een sociaal probleem: de partner heeft er meer last van dan degene die snurkt. Toch kan er reden zijn om verder onderzoek te laten doen. De huisarts of de KNO-arts kan met eenvoudige en soms minder eenvoudige ingrepen of adviezen het snurken verminderen.

Ademstilstand tijdens slaap: een apneu

Slaapapneu is een ernstiger zaak. Hier gaat het snurken gepaard met vernauwing van de bovenste luchtwegen ter hoogte van het gehemelte of diep in de keel. Dit leidt tot obstructie van de luchtstroom. Men spreekt daarom ook wel over obstructief slaapapneusyndroom (OSAS). Obstructie van de luchtstroom (ademstilstand) noemt men een apneu. De duur van zo’n apneu varieert van zo’n 10 seconden tot soms zelf minuten.

Licht, matig of ernstig slaapapneu

Het aantal apneu’s per uur wordt uitgedrukt als de AHI, de apneu/hypopneu index. Een AHI tussen de 5 en 15 is licht, tussen de 15 en 30 is matig en boven de 30 per uur een ernstig slaapapneusyndroom. De meeste mensen met slaapapneusyndroom hebben klachten van chronische moeheid en slaperigheid overdag. Dit komt omdat de kwaliteit van de slaap erg slecht is, en er frequent zuurstoftekort optreedt gedurende de nacht. Als het slaapapneusyndroom al lang bestaat kan het leiden tot vage klachten zoals depressiviteit of algeheel onwelbevinden.

In het Spaarne Gasthuis hebben we een gestroomlijnde polikliniek om zonder al te veel omhaal tot een diagnose te komen. Na aanmelding door uw huisarts krijgt u een vragenlijst opgestuurd. De ingevulde vragenlijst bestuderen wij, waarna we in de meeste gevallen overgaan tot een slaaponderzoek.

Behandeling slaapapneu

Therapie kan bestaan uit behandeling door de KNO-arts, houdingsadviezen, lifestyle-adviezen, het aanmeten van een beugel, of in ernstiger gevallen het aanmeten van een masker met positieve druk beademing. Gaat het om een neurologische slaapstoornis, dan wordt u verwezen naar de neuroloog.

Snurkt u? Of merkt uw partner dat uw adem soms stokt? Heeft u andere verschijnselen die wijzen op slaapapneusyndroom? Laat u dan door uw huisarts verwijzen naar onze slaap-/snurkpoli.