Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

Spaarne Gasthuis stelt deel operaties uit vanwege toenemend aantal corona patiënten

Publiceerdatum

Het aantal coronapatiënten in onze regio neemt sterk toe. In overleg met andere ziekenhuizen zijn er landelijke en regionale afspraken gemaakt rond het aantal coronapatiënten dat we in het Spaarne Gasthuis moeten kunnen opvangen. Dat heeft gevolgen voor de reguliere zorg. Een deel van de operaties moet helaas worden uitgesteld naar een later moment. Patiënten van wie de operatie wordt verplaatst, krijgen hierover persoonlijk bericht. Wie niks hoort kan er op rekenen dat de geplande afspraken door gaan.

Het Spaarne Gasthuis wil dat de urgente en acute zorg altijd toegankelijk blijft. Spoedoperaties, oncologische zorg, geplande keizersnede en overige niet uitstelbare behandelingen en operaties gaan door. Ook de reguliere zorg houden we zo goed mogelijk op peil. We blíjven zeggen: heb je gezondheidsklachten, stel het dan niet uit om contact op te nemen. Nu het aantal coronapatiënten snel toeneemt is echter niet te voorkomen dat mensen langer op hun afspraak of behandeling moeten wachten. De coronazorg is zeer intensief; en vraagt de inzet van medewerkers die daardoor niet beschikbaar zijn voor de reguliere zorg. Wij begrijpen dat dit heel vervelend is voor de betrokken patiënten. Wij doen ons best om de wachttijden zoveel mogelijk te beperken.

Samenwerking

Het Spaarne Gasthuis werkt samen met het Regionale en Landelijk Centrum Patiënten Spreiding (RCPS/LCPS). Dit centrum kijkt dagelijks welke coronapatiënten moeten worden overgeplaatst naar een ander ziekenhuis. Dit kan binnen en buiten de regio zijn. Zo voorkomen we dat één ziekenhuis of één regio onevenredig zwaar belast wordt.

We hopen op begrip, want wij snappen heel goed dat dit een grote impact kan hebben op patiënten en familieleden.