Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

Virtuele astmakliniek behandelt al meer dan 130 kinderen

Publiceerdatum

Journalist Jacob van der Meulen van het Haarlems Dagblad ging in gesprek met kinderarts Annemie Boehmer en astmapatiente Soraya van Netten (16) over de Luchtbrug. Een online tool die al bij meer dan 130 kinderen in het Spaarne Gasthuis de behandeling van astma ondersteunt.

Soraya van Netten (16) merkte de afgelopen week dat ze het wat benauwder kreeg, ondanks de pufjes die ze als medicatie tegen haar astma nam. Kinderarts Annemie Boehmer zag ook al dat ze bij de online blaastest steeds maar in het rode gebied bleef. Dan maken beiden snel een afspraak op de polikliniek. Al meer dan 130 kinderen maken inmiddels bij het Spaarne Gasthuis gebruik van deze Luchtbrug, digitale zorg op de juiste tijd en op de persoon gericht. Is nog flink goedkoper ook.

In het Spaarne Gasthuis komen jaarlijks ruim 600 kinderen met astma, de meest voorkomende ziekte in deze leeftijdsgroep. Het belangrijkste doel bij de behandeling van astma is het bereiken van controle over de aandoening: een zo normaal mogelijk leven, zo min mogelijk astma-aanvallen en het vermijden van ziekenhuisopnames. Bij haar komst naar het Spaarne Gasthuis nam kinderarts Annemie Boehmer daarvoor de online tool Luchtbrug mee. Ze was betrokken bij het ontwikkelen van deze digitale zorg, die inmiddels in zeventien ziekenhuizen wordt toegepast.

Boehmer ontvangt deze donderdag Soraya op de poli en neemt nog eens even de gegevens door die in het digitale zorgplan zijn terug te vinden. Het apparaat waarmee ze pufjes neemt geeft via Bluetooth de tijdstippen door waarop medicatie is geïnhaleerd. Misschien kan de techniek bij het inhaleren wat worden verbeterd om de longfunctie die uit de test komt te verhogen. Coaching, noemt Boehmer dat. ,,Het is meer van deze tijd dat je als ziekenhuis snel reageert op wat er gebeurt met de patiënt via een korte lijn, zonder wachttijden voor een poli-afspraak. Binnen 48 uur krijgen de kinderen of hun ouders een antwoord op hun vraag van mij of mijn collega’s.’’

Astma is een heel variabele ziekte, die je dan ook variabel moet behandelen. Boehmer: ,,Vaste poli-afspraken zijn dan niet de goede manier. Een deel van deze controles is onnodig, omdat het gewoon goed gaat met het kind. Maar dan vertelt bijvoorbeeld een ander dat het drie maanden goed is gegaan, behalve twee weken geleden toen de benauwdheid enorm was. Ik wil als arts die klachten op het moment zelf zien, hoe het kind en de ouder deze probeert op te lossen en wat het effect is. Via deze virtuele kliniek kan ik op die momenten begeleiding bieden. Niet alleen bij astma. Benauwdheid is in de winter veruit de belangrijkste ziekte bij kinderen. Via Luchtbrug kunnen vragen daarover worden beantwoord. Dat is ook weer tijdens de coronaperiode enorm belangrijk gebleken.’’

De kinderarts maakt in overleg met kind en ouders een individueel en online zorgplan. Daarin staat ook welke medicatie moet worden gebruikt om het gestelde doel: een longfunctie die in het groene gebied valt, te bereiken en te behouden. Via een filmpje wordt online geïnstrueerd hoe de pufjes bij benauwdheid moeten worden genomen. Dat gebeurt ook al tijdens de poli-afspraak door een verpleegkundige, maar via de online tool kan er altijd even worden teruggekeken.

Soraya heeft al astma zo lang ze zich kan herinneren. Sinds kort neemt ze ook deel aan Luchtbrug. ,,Tot nu toe nam ik pas contact op als het echt niet meer goed ging. In het verleden duurde het wel eens drie weken voordat ik langs kon komen. Nu nam ik afgelopen weekend contact op en kon ik vandaag op de poli komen. Dat is fijn want het is echt niet prettig om benauwd te zijn. Helemaal niet in deze tijd.’’

Met Luchtbrug neemt de controle van kinderen over astma toe, zo is de deelnemende ziekenhuizen inmiddels wel gebleken. Boehmer: ,,Bij de kinderen die gebruikmaken van Luchtbrug zie je bijvoorbeeld een toename in het aantal symptoomvrije dagen per maand. Daarnaast draagt Luchtbrug bij aan het verbeteren van de eigen regie van kinderen en ouders, doordat ze met de online vragenlijst zelf hun astma monitoren. En de kinderen worden minder belast doordat ze minder vaak naar het ziekenhuis hoeven te komen voor poliklinische controles”.

Luchtbrug is gestart met subsidies uit een potje voor zorginnovatie en door het Longfonds. Per 1 juli is de financiering bij het Spaarne Gasthuis in een pilotvorm geregeld, in afwachting van een structurele financiering van telemonitoring. Boehmer: ,,Het wachten is op een vergoeding door de zorgverzekeraars. Maar daar lijkt schot in te komen. Uit onderzoek is komen vast te staan dat door Luchtbrug de helft minder poli-afspraken hoeven worden gemaakt. De kosten gaan naar beneden. De ziekenhuizen gaan minder verdienen aan kinderen met astma. Dat zullen sommige collega’s en ziekenhuizen niet leuk vinden maar we zijn ook burgers van Nederland. We moeten via innovatie de zorg betaalbaar houden.’’

Soraya start binnenkort met een opleiding tot beveiliger. Maar ze heeft ook al een alternatieve carrière achter de hand: ,,De zorg lijkt me ook wel erg mooi.’’

Info: www.luchtbrug.nl 

Bron: Haarlems Dagblad
Auteur: Jacob van der Meulen
Foto: United Photos/Paul Vreeker

De Luchtbrug is ontwikkeld door het Radboud UMC