Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

Transmuraal incident melden voor de crisisdienst

Transmuraal incident melden voor crisisdiensten

Bent u hulpverlener bij een crisisdienst?

Dan kunt u via deze pagina transmurale incidenten melden waarbij de HAP/Spoedpost/SEH Spaarne Gasthuis betrokken was.

Waarom is Transmuraal Incident Melden (TIM) belangrijk?

Het melden van incidenten/problemen die optreden tussen de crisisdienst en de 1ste, 2de lijn helpt ons om de patiëntenzorg binnen de acute keten te verbeteren.

We adviseren om het probleem eerst persoonlijk met de betrokkene(n) te bespreken, maar als dit niet het gewenste resultaat geeft, of het probleem lijst structureel te zijn, verzoeken wij u onderstaand formulier zo volledig mogelijk in te vullen.

Wat gebeurt er als u een incident gemeld heeft?

De melding komt terecht bij het VIM-team van de Spoedpost/SEH. U ontvangt altijd een terugkoppeling op uw melding, via mail of telefonisch.

Ervaart u problemen met het meldformulier? Stuur dan een mail naar [email protected].