Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

Wachttijden polikliniek en behandeling

Wanneer bent u aan de beurt? Onderstaand vindt u een toelichting van de manier waarop onze wachttijden worden berekend.

Bekijk hier de actuele wachttijden

Wachttijden polikliniek

Hiermee bedoelen we het aantal dagen tussen de verwijzing door de huisarts en uw eerste afspraak op de polikliniek in het Spaarne Gasthuis. Hierbij tellen alle dagen mee; ook weekend- en feestdagen.

Graag wijzen wij u erop dat de metingen momentopnames zijn. De wachttijd kan anders zijn door bijvoorbeeld spoed, een specifieke zorgvraag, voorkeur voor bepaalde specialist.

Wachttijden behandeling

Als u bij een specialist op de polikliniek komt, kan deze met u bespreken dat er verder onderzoek of een behandeling nodig is. Of een huisarts kan u voor onderzoek of behandeling naar een polikliniek verwijzen waar u al bekend bent. Met ‘wachttijd behandeling’ bedoelen wij dan het aantal dagen dat u moet wachten op een bepaalde behandeling of onderzoek. Hierbij tellen alle dagen mee; ook weekend- en feestdagen. In de tabel van de behandelwachttijden wordt de mediaan weergegeven.

Bij het vaststellen van de behandelingswachttijd, gaat het om afspraken in de toekomst tot een maximum van twee maanden, gerekend vanaf de publicatiedatum.

De mediaan van het totaal aantal behandelingen bepaalt de wachttijd.

Voorbeeld: Stel, er zijn 11 behandelingen gepland voor de komende 2 maanden: 7, 11, 13, 28, 35, 45, 46, 49, 51, 53 en 57 dagen. De mediaan van deze waarnemingen is dan 45 dagen. T.o.v. die 45 dagen wachten er evenveel patiënten korte en evenveel patiënten langer dan de mediaan.

Dit is een indicatie van de wachttijd en kan afwijken vanwege omstandigheden.