Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

Eenmalige gift

Alle bijdragen zijn van harte welkom. Met elke bijdrage maken we de zorg voor patiënten in Spaarne Gasthuis beter.

U wilt Spaarne Gasthuis steunen met geld?

Dat kan! Maak het bedrag over naar IBAN rekening NL77RABO0147145147 t.n.v. Stichting Vrienden Spaarne Gasthuis Hoofddorp.

‘We wilden iets terugdoen’

Arjan en Karianne geven vijf jaar lang een vast bedrag aan de kinderafdeling van Spaarne Gasthuis: “Opeens werd onze dochter minder geel. Ze werd snel weer gezond. Je kunt ons geluk niet in geld uitdrukken. Maar toch hadden we heel sterk de behoefte om iets terug te doen.”

Lees waarom Arjan en Karianne de Stichting Vrienden van Spaarne Gasthuis vijf jaar lang steunen.