Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

Meer informatie over het sterftecijfer

Waarom maken ziekenhuizen sterftecijfers openbaar? Wat is het sterftecijfer van het Spaarne Gasthuis? Wat vertelt een sterftecijfer over de kwaliteit van zorg?

Een voorbeeld van een kwaliteitsindicator is het ziekenhuissterftecijfer, ook wel Hospital Standardized Mortality Ratio (HSMR) genoemd. Met de HSMR kan worden ingeschat of in een ziekenhuis meer of minder sterfte plaatsvindt dan het landelijk gemiddelde. Deze inschatting wordt gemaakt door de werkelijke sterfte af te zetten tegen de verwachte sterfte voor verschillende diagnosegroepen. Bij het berekenen van de verwachte sterfte wordt rekening gehouden met verschillende patiëntenkenmerken die de sterfte kunnen beïnvloeden zoals leeftijd, geslacht en onderliggende diagnoses.

Alle berekeningen worden uitgevoerd door Dutch Hospital Data (DHD) in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierbij wordt gebruik gemaakt van een model waarin het landelijk gemiddelde op 100 wordt gesteld. Een score onder de 100 betekent dat er minder patiënten zijn overleden dan verwacht. Een score boven de 100 betekent dat er meer patiënten zijn overleden dan verwacht. Het is daarbij van belang of de hogere of lagere score significant afwijkt van 100. Indien dat het geval is wordt de uitkomst in het rapport rood of groen gekleurd.

De HSMR van de Nederlandse ziekenhuizen varieert in 2022 van 67 tot 120. De HSMR van het Spaarne Gasthuis is 105; het 95%-betrouwbaarheidsinterval is 98–113. Dat betekent dat de HSMR van het Spaarne Gasthuis voor 2022 niet significant afwijkt van het landelijk gemiddelde.

De ziekenhuizen ontvangen ieder jaar een rapport van DHD.

Bekijk het meest recente rapport van het Spaarne Gasthuis.