Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

Organisatie Vrienden Spaarne Gasthuis

De missie / doelstelling van de stichting Vrienden Spaarne Gasthuis is tweeledig: Geef om elkaar en geef voor elkaar. Dit is waar Vrienden Spaarne Gasthuis voor staat.

Geef om elkaar – Het gaat in het Spaarne Gasthuis om mensen.

Mensen komen naar het Spaarne Gasthuis omdat ze zorg nodig hebben. Even zijn mensen te gast in elkaars leven. Het doel van Vrienden Spaarne Gasthuis is de tijd in het ziekenhuis aangenamer maken.

Geef voor elkaar – Mensen die te gast zijn in elkaars leven, komen voor elkaar op en staan bij elkaar. Ook financieel als het moet. Je geeft om elkaar, dus geef je ook voor elkaar. Om met een financiële bijdrage iets te betekenen in het leven van een ander.

Beleidsplan

In het beleidsplan staat beschreven wat Vrienden Spaarne Gasthuis doet en wat er gebeurt met de giften van de vrienden.

Wilt u het beleidsplan Fondsenwerving van Vrienden Spaarne Gasthuis ontvangen? Stuur een e-mail naar [email protected].

ANBI: uw gift fiscaal aftrekbaar

Uw gift is fiscaal aftrekbaar. Vrienden Spaarne Gasthuis is aangemerkt als ANBI instelling bij de Belastingdienst. Opnamenummer: 8534.94.459.

Governance gedragscode: uw geld op de juiste plek

U geeft geld. Komt uw geld op de juiste plek? Hoe weet u dat zeker? Het Spaarne Gasthuis is transparant, controleerbaar en houdt zich aan de regels die gelden voor fondsenwervende instellingen.

Lees meer over Governance & Gedragscode