Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

Een greep uit de praktijk

In het Spaarne Gasthuis zetten al veel medewerkers zich in om de beste zorg met de kleinste ecologische voetafdruk te leveren. We doen dat ziekenhuisbreed met grote projecten, maar ook op kleine schaal proberen we het verschil te maken. Benieuwd hoe we dat doen? Bekijk een aantal praktijkvoorbeelden hieronder.

Op naar een groene OK!

Op de OK worden we dagelijks geconfronteerd met afval, verbruik van energie en het weggooien van medicatie. Gelukkig valt hier veel aan te doen en is er op de OK veel enthousiasme om het beter te doen. We zetten zo veel mogelijk in op afvalreductie. Zo zijn we afgestapt van wegwerp warmtedekens, en weer teruggegaan naar de herbruikbare variant. We zamelen verpakkingsmateriaal in zodat het gerecycled wordt. Verder optimaliseren we de luchtbeheersing op de OK en zijn we bezig met het tegengaan van medicatieverspilling. Daarnaast is onze OK-kleding helemaal gemaakt van gerecycled materiaal van oude frisdrankflessen.

OK.jpg

Ziekenhuisspullen krijgen tweede leven

We hebben in 2021 de commissie Tweede Kans opgericht. Deze commissie zet zich in voor meer hergebruik van materialen, meubilair en apparatuur van het Spaarne Gasthuis. Het hergebruik van medisch meubilair is nu geborgd in een vaste procedure. Voor medische apparatuur werken wij samen met Stichting Medic. Voor meubilair, disposables en overige producten en materialen werken we samen met diverse organisaties binnen en buiten Nederland. 

oekraine.jpg

Duurzaam inkopen

Een belangrijk onderdeel van ons inkoopbeleid is het toepassen van duurzaamheidscriteria bij inkooptrajecten. Dit betekent dat we bij een selectietraject van een product extra waarde hechten aan het duurzaamheidsaspect van het product en de leverancier. Dit kan gaan van binnen de EU geproduceerde materialen die recyclebaar zijn, tot groene energie en alles wat daartussen zit. 

SG_Duurzaamheid_duurzaam-inkopen.png

De duurzaamste CSA van Nederland

Bij de verbouwing van de centrale sterilisatieafdeling, de ruimte waar medische instrumenten worden gereinigd, gedesinfecteerd en gesteriliseerd, zijn duurzaamheid en circulariteit de sleutelwoorden. Zoveel mogelijk materialen die bij de ontmanteling van de oude afdeling zijn veiliggesteld, zijn hergebruikt. Materialen die we niet voor dit project kunnen gebruiken, worden via een soort marktplaats aangeboden voor andere projecten. Daarnaast is de CSA volledig van het gas af gegaan. De stoom die nodig is voor het steriliseren, wekken we op met elektra. We gebruiken de restwarmte van de autoclaven om nieuw water op te warmen. Daarnaast wordt het warme water uit de wasmachines deels hergebruikt waardoor we jaarlijks de inhoud van acht zwembaden van 25 meter aan water besparen. Uiteraard gebruiken we overal led-verlichting die automatisch aan en uit gaan. 

CSA foto.jpg

Energie besparen met grote en kleine projecten

Met onze huisvesting over drie locaties zijn er veel kansen hoe wij als ziekenhuis ons steentje bij kunnen dragen aan een duurzamere wereld. De energieconsumptie voor het verwarmen van gebouwen en het voorzien van stroom is een van de belangrijkste bijdragen aan de klimaatvoetafdruk van het Spaarne Gasthuis. Onze ambitie is dan ook om in 2030 55% minder CO2 gerelateerd aan vastgoed uit te stoten (t.o.v. 2015). We gaan dat onder andere doen door het binnenklimaat in onze gebouwen aan te passen en installaties die gebruik maken van stroom opnieuw in te regelen. Daarnaast doen we energiebesparende investeringen: van energiebesparende warmtepompen tot overal LED-verlichting, en van het vervangen van oude koel- en vrieskasten tot het zelf opwekken van (zonne)energie. Daarnaast gaan we onze nieuwbouw bouwen volgens de BENG-methode. Dat betekent ‘bijna energie neutraalgebouw’. We willen, waar mogelijk, van het gas af.

zonnepanelen 9 oktober.JPG

Samenwerking en kennis delen

Als Spaarne Gasthuis delen we onze kennis en ervaring op het gebied van onderwijs en duurzaamheid graag in de regio, en zoeken de samenwerkingen hierin ook actief op. Zo hebben wij eind 2022 de regionale Green Deal Zorg - Van routekaart naar concrete acties ondertekend, samen met 10 andere zorginstellingen in IJmond en Zuid-Kennemerland. Onderdeel van deze Green Deal is het uitwisselen van kennis. Binnen het STZ-netwerk (het netwerk van alle topklinische ziekenhuizen in Nederland) zoeken we de samenwerking ook op om van elkaar te leren; we delen kennis en ervaringen, bijvoorbeeld op het gebied van energiebesparing, afvalreductie en recycling, maar ook gezonde voeding en mobiliteit.

Duurzaamheid groene energie.png