Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

Wat doet de raad van bestuur?

De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit, veiligheid en continuïteit van zorg binnen het Spaarne Gasthuis. Daarvoor bepaalt de raad van bestuur de strategische koers van de organisatie, voor nu en in de toekomst. In verbinding met de interne organisatie en de externe stakeholders zoals andere zorgverleners in de keten, de gemeenten en de zorgverzekeraars geeft de raad van bestuur richting aan het beleid in de organisatie. 

Contact

Heeft u een vraag of wilt u contact opnemen met het secretariaat van de raad van bestuur? Mail dan naar [email protected].