Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

Cliëntenraad: de ogen, oren en stem van de cliënt.

U bent patiënt. U komt naar het Spaarne Gasthuis voor zorg. De beste zorg. Zorg maken we beter – bij voorkeur samen met u. Bij het Spaarne Gasthuis behartigt de cliëntenraad de belangen van patiënten.

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad (CR), met 9 leden op volle sterkte, behartigt met enthousiasme, professionaliteit en relevante kennis de gemeenschappelijke belangen van de cliënten/patiënten en hun naasten van het Spaarne Gasthuis. Het is de primaire taak van de CR om te bewaken dat in (voorgenomen) besluiten van de Raad van Bestuur, te allen tijde het patiëntperspectief wordt meegewogen. Zodoende is de raad een verbindende schakel tussen het Spaarne Gasthuis en de inwoners van haar verzorgingsgebied.

De CR is de belangenbehartiger voor patiënten voor de Raad van Bestuur en vanaf 1 januari 2022 ook van de MSCK (Medisch Specialistische Coöperatie Kennemerland).

De CR werkt vanuit een aantal in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (Wmcz) vastgelegde taken en bevoegdheden. De CR heeft onder andere het recht van advies over: samenwerking of fusie met een andere instelling, kwaliteitsbeleid, belangrijke wijzigingen in de organisatie en de benoeming van de leden van de raad van bestuur. Sinds juli 2020 heeft de CR een versterkte rol gekregen op basis van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018). Concreet houdt dit in dat de CR niet alleen adviesrecht, maar ook instemmingsrecht heeft bij zaken die rechtstreeks het belang van de patiënten aangaan.

De CR doet haar werk door mee te denken, mee te praten en te adviseren vanuit het belang van de patiënt. De leden van de CR zijn actief binnen één of meerdere portefeuilles: Zorg, KV&I (Kwaliteit veiligheid en innovatie) en O&B (Organisatie en bedrijfsvoering). De kwaliteit en continuïteit van zorg, patiëntenparticipatie, optimale zorgservice, mensgerichte zorg en bejegening staan hierbij steeds voorop. De CR beoordeelt processen en bedrijfsvoering op deze onderdelen en gebruikt daarbij haar adviesrecht of instemmingsrecht. Thema’s die daarbij specifieke aandacht vragen zijn o.a. zorg voor de kwetsbare oudere, voeding, de positionering van het ziekenhuis, de digitalisering van de zorg, samenwerking in de keten, verplaatsing van zorg en eventuele nieuwbouwplannen voor het Spaarne Gasthuis. Uitgangspunt daarbij is dat patiëntenparticipatie een vanzelfsprekendheid binnen het ziekenhuis wordt.

Samenwerken

De CR werkt vooral samen. Samen met zorgmanagers, stafafdelingen, zorgprofessionals, andere zorgorganisaties, de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur. Tevens heeft zij regelmatig contact met de andere medezeggenschapsorganen van het ziekenhuis, de OR en het VSC (Verpleegkundig Staf Convent).

Om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in- en rondom patiëntenzorg bezoekt de CR diverse relevante bijeenkomsten binnen en buiten het ziekenhuis.

De CR vergadert iedere maand, iedere twee maanden met de Raad van Bestuur en op reguliere basis met de MSCK.

Ideeën of vragen?

Heeft u ideeën hoe de patiënt nog meer betrokken kan worden bij het zorgproces of hoe de zorg nog beter op de patiëntbehoefte aan kan sluiten?’ De CR staat altijd open voor een gesprek en suggesties.

Laat het ons weten door contact op te nemen met [email protected]

Ook kunt u de cliëntenraad volgen via LinkedIn: Clientenraad_SG

Folder over de cliëntenraad.

Word lid van het Spaarne Gasthuis patiëntenpanel

Wilt u ook meepraten over de toekomst van het ziekenhuis? Meld u hier aan voor het patiëntenpanel!

DD530806_1280w.jpg
SG_Clientenraad_line_01RGB0072_colour.png

Cliëntenraad Spaarne Gasthuis

 • Voorzitter

  Corrie van Diemen

  Corrie van Diemen
 • Lid cliëntenraad, portefeuillehouder Organisatie & Bedrijfsvoering

  Frans Crul

  Frans Crul
 • Lid cliëntenraad, portefeuillehouder Patiëntenzorg

  Jacqueline Schweig

  Schweigvierkant.jpg
 • Lid cliëntenraad, portefeuillehouder KV&I

  Frits Voermans

  Frits Voermans
 • Lid cliëntenraad

  Annemarieke Godschalx-Bosman

  Annemarie Godschalx-Bosman
 • Lid cliëntenraad

  Jan Hallegraeff

  Jan Hallegraeff
 • Lid cliëntenraad

  Paul Ruijgrok

  PaulRuijgrok2.jpg
 • Lid cliëntenraad

  Jos Steeman

  Jos Steeman.jpg
 • Ambtelijk secretaris

  Marjanda van Dam - van der Laan

  Marjanda van Dam - van der Laan