Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

Raad van toezicht

De raad van toezicht van Spaarne Gasthuis houdt toezicht op het bestuur en of de doelstellingen van het ziekenhuis gerealiseerd worden. Samen met de raad van bestuur en de medische staf is de raad van toezicht verantwoordelijk voor het Spaarne Gasthuis: het ziekenhuis waar u de beste zorg van verwacht.

Leden van de raad van toezicht

 • mr. B.B. (Bernt) Schneiders

  rvt-mr-bernt-schneiders-DD411150.jpg
 • drs. F.J.H. (Françoise) Dings

  rvt-mw-drs-fjh-francoise-dings-DD500578.jpg
 • drs. T. (Ties) Tiessen

  rvt-dhr-ties-tiessen-DD500620.jpg
 • prof. dr. R.A.E.M. (Rob) Tollenaar

  DD542697.jpg

Visie

In overeenstemming met de Governancecode Zorg 2022 heeft de Raad van Toezicht een visie op de wijze waarop hij het toezicht uitvoert, de zogenoemde toezichtvisie. De toezichtvisie dient als kapstok voor de samenwerking tussen de Raad van Toezicht, de raad van bestuur, de organisatie en overige stakeholders. Via een regelmatige dialoog over de toepassing van de toezichtvisie wordt ook structureel gereflecteerd op die samenwerking. De toezichtvisie is een aanvulling op en op onderdelen een lokale invulling van de formele kaders zoals vastgelegd in wet- en regelgeving, de Governancecode Zorg 2022, de statuten, het Reglement Raad van Toezicht en de reglementen van de RvT commissies.