Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

Iemand anders toegang geven tot uw online dossier

Uw partner, kind of andere naaste kan toegang krijgen tot uw account van MijnSpaarneGasthuis, maar alleen met uw toestemming. Soms is het fijn als iemand anders met u mee kan kijken. Bijvoorbeeld als het gaat om het bekijken van een uitslag na een onderzoek, het controleren van medicijnen die in uw dossier zijn opgenomen of bij het maken van een afspraak. Ook kunt u als ouder of verzorger toegang krijgen tot het online dossier van uw kind.

De gemachtigde (de persoon die u toegang geeft om in uw dossier te kijken) hoeft zelf geen patiënt van het Spaarne Gasthuis te zijn. Een gemachtigde heeft bijna dezelfde rechten als u in het dossier. De gemachtigde kan alleen niet uw persoonsgegevens aanpassen. Na uw overlijden heeft de gemachtigde geen toegang meer tot uw dossier.

Heeft de persoon die u toegang wilt geven tot uw dossier ook een account voor MijnSpaarneGasthuis?

Dan kunt u gemakkelijk zelf de toegang voor hem of haar regelen.

  • Log in op MijnSpaarneGasthuis.
  • Klik op het tabblad ‘Menu’.
  • Onder ‘Delen’ klikt u op ‘Dossier delen/downloaden ’ en daarna op ‘Toegang door familie en naasten’.
  • Klik op ‘Iemand uitnodigen’, vul de gegevens in en klik op uitnodiging verzenden.
  • De gemachtigde heeft nu een e-mail ontvangen waarmee hij/zij via zijn/haar eigen DigiD code met sms-controle kan inloggen in uw dossier.

Wilt u iemand toegang geven die zelf geen MijnSpaarneGasthuis account heeft?

Dan kunt u dit samen regelen bij de poli of de afdeling patiëntenvoorlichting in het ziekenhuis. Neem allebei uw legitimatiebewijs mee.

Kinderen en MijnSpaarneGasthuis

De leeftijd van uw kind bepaalt hoe u toegang kunt krijgen tot het dossier van uw kind. Soms is toestemming van uw kind hiervoor nodig. Er zijn 3 situaties mogelijk:

Uw kind is jonger dan 12 jaar

  • Met de DigiD van uw kind kunt u beperkt gebruikmaken van het dossier van uw kind. U kunt dan een afspraak maken voor uw kind, de afspraak voorbereiden en uw kind online aanmelden voor de afspraak via de app.
  • Om het volledige dossier van uw kind te kunnen gebruiken vult u een machtigingsformulier in. U meldt zich hiervoor met uw kind bij de balie van de poli, de afdeling ontvangst in de centrale hal of bij de afdeling patiëntenvoorlichting. Daar moet u uw legitimatie laten zien samen met de legitimatie van uw kind. Na deze controle kan het dossier van uw kind gekoppeld worden aan het dossier van u als ouder. Pas na deze koppeling heeft u inzage in het volledige dossier van uw kind. Om het volledige dossier van uw kind te zien moet u altijd inloggen met uw eigen DigiD. Met de DigiD van uw kind kunt u alleen beperkt gebruikmaken van het dossier van uw kind.

Uw kind is tussen de 12 en 16 jaar

Had u inzage in het dossier van uw kind voordat hij 12 jaar werd? Dan vervalt automatisch de koppeling met uw dossier. Een kind van 12 tot 16 heeft namelijk het recht om zelf ook beslissingen te maken, maar dan wel samen met de ouder(s). Er moet een nieuw machtigingsformulier ingevuld worden waarbij uw kind ook toestemming geeft voor inzage door de ouders. Na deze toestemming kan het dossier van uw kind (opnieuw) gekoppeld worden aan het dossier van u. Pas na deze koppeling heeft u (weer) inzage in het dossier van uw kind.

Uw kind is 16 jaar of ouder

Had u inzage in het dossier van uw kind voordat het 16 jaar werd? Dan vervalt automatisch de koppeling met uw dossier. Uw kind van 16 jaar wordt gezien als ‘volwassene’ en zal (opnieuw) toestemming moeten geven voor inzage in het dossier door de ouders. Uw kind kan met zijn of haar eigen DigiD inloggen in het dossier.

Meer informatie over iemand anders toegang geven tot uw dossier?