Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

Mogen zorgverleners uw medische gegevens bekijken?

Met uw toestemming kunnen andere zorgverleners die u behandelen, zoals uw huisarts of apotheek, in uw dossier van het Spaarne Gasthuis kijken. En onze zorgverleners kunnen uw uitslagen van onderzoeken van AtalMedia en Streeklab Haarlem bekijken. Dit draagt bij aan goede, veilige en snelle zorg. Dankzij deze informatie kunnen zij beter, veiliger en sneller voor u zorgen.

Toestemming geeft u via de website Mijndoc.nu met uw DigiD.

Gegevens bekijken mag alleen als het nodig is voor uw behandeling. En alleen als u daar toestemming voor heeft gegeven. U beslist zelf of u wel of geen toestemming geeft.

Het geven van uw toestemming is niet nodig voor berichten aan uw huisarts over uw behandeling in het Spaarne Gasthuis, een verwijzing naar een andere medisch specialist of bij een overdracht of overplaatsing naar een andere zorginstelling.

Welke zorgverlener kunnen uw medische gegevens bekijken?

Uw huisarts, ziekenhuizen, laboratoria en andere zorgverleners gebruiken allemaal een eigen elektronisch patiëntendossier (EPD) van u. Met uw toestemming hebben uw zorgverleners op een veilige en snelle manier digitaal toegang tot al deze medische gegevens. Dit is belangrijk voor uw behandeling. Uw specialist in het ziekenhuis kan dan bijvoorbeeld een bloedonderzoek dat door de huisarts is aangevraagd bekijken. Specialisten uit ziekenhuizen, die net als het Spaarne Gasthuis Epic als EPD gebruiken, kunnen in uw dossier in het Spaarne Gasthuis kijken. En ook uw huisarts kan de onderzoeken die de specialist in het ziekenhuis heeft gedaan, bekijken. Zo zijn uw zorgverleners beter op de hoogte van uw gezondheid en uw behandelingen.

Om het bekijken van uw medische gegevens na uw toestemming technisch mogelijk te maken, neemt het Spaarne Gasthuis deel aan het regionale project MijnDoc.nu. Hierin werken de onderstaande zorgverleners samen:

  • Spaarne Gasthuis (inclusief De Vijf Meren Kliniek)
  • Atalmedial
  • Streeklab Haarlem
  • Huisartsen
  • Apotheken
  • Nederlandse ziekenhuizen die Epic als EPD gebruiken

Zorg dat uw zorgverlener beter op de hoogte is en geef uw toestemming:

  • Ga naar MijnDoc.nu
  • Log in met uw DigiD met sms-functie of via de DigiD App
  • Leg uw toestemmingskeuzes vast: huisarts, specialisten, laboratoria, apothekers en/of andere Epic ziekenhuizen.

Heeft u geen DigiD? Regel dan uw toestemming in het ziekenhuis.

U kunt uw toestemming ook vastleggen bij uw bezoek in het Spaarne Gasthuis. Vraag naar het formulier bij een medewerker van de receptie in de centrale hal en vul het in. Vergeet uw legitimatie niet mee te nemen.

Lees hier meer over MijnDoc.nu en de toestemming

Folder Mijndoc.nu