Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

Klachten

Bent u niet tevreden over de gang van zaken in het Spaarne Gasthuis? Laat het weten. Wij leren graag van uw ervaringen.

Onduidelijkheden, problemen of klachten bespreekt u met de betrokkene of op de betrokken afdeling. Soms lost u samen een klacht of probleem op. Lukt dat niet dan heeft het Spaarne Gasthuis een klachtenregeling.

Klachtenfunctionaris

Twijfelt u of u een klacht wilt indienen? Wilt u hulp, advies of ondersteuning? U kunt terecht bij onze onafhankelijke klachtenfunctionaris.

De functionaris is onpartijdig en heeft geheimhoudingsplicht. De klachtenfunctionaris is bereikbaar op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur en 14.00 en 16.00 uur op telefoonnummer (023) 224 2130.

Een klacht indienen? Lees hierover meer in de folder.

Een klacht indienen

U kunt een klacht indienen via:

Spaarne Gasthuis
T.a.v. afdeling Klachtenbehandeling
Antwoordnummer 900
2000 VB Haarlem