Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

Uw zorgverzekeraar vergoedt zorg in het ziekenhuis

De meeste behandelingen en spoedeisende zorg krijgt u vergoed. Uw zorgverzekering dekt de kosten. Wees u ervan bewust dat ook als een behandeling onder de dekking van de zorgverzekering valt, het eigen risico nog altijd in rekening kan worden gebracht door uw zorgverzekeraar.

Sommige behandelingen vergoedt uw verzekeraar alleen wanneer u aanvullend verzekerd bent. Vraag voor uw behandeling na bij uw zorgverzekeraar of u wel of niet aanvullend verzekerd bent voor de te vergoeden behandeling.

Voor de vergoeding van uw behandeling heeft u een geldige verwijsbrief nodig. Bij interne verwijzingen van specialist naar specialist, is dit niet van toepassing.

Wat vergoedt uw verzekeraar?

Op www.independer.nl vindt u een overzicht van behandelingen en op welke manier de verschillende verzekeraars deze vergoeden.

Met welke verzekeraars heeft het Spaarne Gasthuis een contract?

Bekijk hier het overzicht van de verzekeraars waarmee het Spaarne Gasthuis een overeenkomst heeft gesloten.

Eigen risico: € 385,-

U bent 18 jaar of ouder? Dan betaalt u een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Dat betekent dat u de eerste € 385,- van zorg uit het basispakket zelf betaalt. Dat geldt ook voor zorg die u in het ziekenhuis krijgt.

Naast het verplichte eigen risico heeft u mogelijk een vrijwillig eigen risico afgesproken met uw zorgverzekeraar. Het vrijwillige eigen risico en het verplicht eigen risico samen bedragen maximaal € 885,-.

Kosten van een bezoek aan de huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg krijgt u altijd vergoed vanuit het basispakket. Deze kosten vallen niet onder het eigen risico van uw zorgverzekering. Onderzoeken en medicatie, aangevraagd door uw huisarts, kunnen wel onder het eigen risico vallen.

Heeft u vragen over uw eigen risico of vrijwillige bijdrage? Neem contact op met uw verzekeraar.