Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

Basiszorg: de rekening gaat naar uw verzekeraar

Het grootste deel van de zorg die u in het ziekenhuis krijgt valt onder de basiszorg. Hiervoor ontvangt u zelf geen rekening. De rekening stuurt het Spaarne Gasthuis direct naar uw zorgverzekering.

U betaalt wel een eigen risico. Uw zorgverzekeraar verrekent het eigen risico met u en stuurt u een factuur.

Het verplichte eigen risico is €385,-. De eerste € 385,- van de rekening betaalt u dus zelf. Ook kunt u een hoger vrijwillig eigen risico hebben afgesproken met uw zorgverzekeraar. Het vrijwillige eigen risico is maximaal €885.

Buiten de basiszorg: de aanvullende verzekering

Valt uw behandeling buiten de basiszorg, dan ontvangt u in veel gevallen de rekening thuis.

U betaalt de rekening aan het Spaarne Gasthuis. U declareert de rekening bij uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar stort het geld op uw rekening als de declaratie in orde is bevonden.

De betalingstermijn voor rekeningen van het Spaarne Gasthuis is 30 dagen.

Niet verzekerd? U betaalt zelf

In Nederland is een zorgverzekering wettelijk verplicht. Bent u desondanks niet verzekerd? Dan betaalt u de kosten van de behandeling zelf.

Aan het begin van uw behandeling betaalt u een voorschot. Contant, met pin of creditcard. Na de behandeling ontvangt u de definitieve rekening thuis.

Het voorschot dat u al betaalde, verrekent het Spaarne Gasthuis met de definitieve rekening. Of u geld terugkrijgt of nog moet bijbetalen, leest u in de brief die u bij de rekening krijgt.

Vragen over uw rekening?

Heeft u een rekening ontvangen terwijl u wel verzekerd bent of heeft u een vraag over uw eigen risico? Dan kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

U kunt ook kijken bij de veelgestelde vragen

Vragen over diagnosebehandelcombinatie-codes en tarieven

Voor informatie over diagnosebehandelcombinatie-codes en tarieven die op uw factuur staan neemt u contact op met de informatielijn van de Nederlandse Zorgautoriteit 0900 770 7070 (€0.05p/m).

Vragen over vergoeding en eigen risico

Heeft u vragen over de vergoeding van uw behandeling of over uw eigen risico? Neem dan contact op met uw verzekering.

Betalingsvoorwaarden

Op alle diensten van het Spaarne Gasthuis en de daaraan verbonden vrijgevestigd medisch specialisten zijn Algemene Betalingsvoorwaarden van toepassing.