Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

Afspraken met zorgverzekeraars 2024

Via deze pagina houden wij u op de hoogte van voortgang van de contracten met de zorgverzekeraars voor 2024.

Het Spaarne Gasthuis is volop in gesprek met zorgverzekeraars over de contracten van 2024. Wij maken goede afspraken met zorgverzekeraars zodat u ook volgend jaar weer terecht kunt in ons ziekenhuis.

Stand van zaken contracten zorgverzekeraars 2024

In onderstaande afbeelding ziet u met welke zorgverzekeraars wij een contract hebben afgesloten voor 2024 en met welke zorgverzekeraars wij nog in gesprek zijn.

220224-zorgverzekeraars.PNG

Welke zorgverzekeraars zijn er?

Er zijn in Nederland verschillende grote zorgverzekeraars. Onder de grote zorgverzekeraars vallen ook weer zorgverzekeringen, zogenaamde labels.

Heeft u vragen over de hoogte van de vergoeding van uw behandeling?

Controleer voor uw afspraak in het ziekenhuis uw polisvoorwaarden. U kunt hiervoor ook contact opnemen met uw zorgverzekeraar.