Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

Afspraken met zorgverzekeraars 2023

Op deze pagina leest u met welke zorgverzekeraars wij een contract hebben in 2023 voor zowel Medisch Specialistische Zorg (MSZ) als Geestelijke GezondheidsZorg (GGZ).

Met alle zorgverzekeraars zijn contracten afgesloten voor 2023.

Zorgverzekeraars 2023.jpg

Welke zorgverzekeraars zijn er?

Er zijn in Nederland verschillende grote zorgverzekeraars. Onder de grote zorgverzekeraars vallen ook weer zorgverzekeringen, zogenaamde labels.

Heeft u vragen over de hoogte van de vergoeding van uw behandeling?

Controleer voor uw afspraak in het ziekenhuis uw polisvoorwaarden. U kunt hiervoor ook contact opnemen met uw zorgverzekeraar.