Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

Ethische zaken

In het Spaarne Gasthuis vinden wij gastvrijheid heel belangrijk. Dit betekent dat u van harte welkom bent in het Spaarne Gasthuis. En dat wij u de best mogelijke zorg en behandeling geven en u behandelen zoals u behandeld wilt worden. Dat houdt in dat wij respect hebben voor wat u belangrijk vindt in het leven en daar rekening mee houden als wij u verzorgen en behandelen. Wij realiseren ons dat u op ons vertrouwt en het belangrijkste wat u heeft in onze handen legt: uw gezondheid.

Wij vinden uw mening en wensen belangrijk. Samen met u kijken artsen en verpleegkundigen naar wat het beste is om te doen of juist te laten tijdens uw behandeling.

Dit kan bijvoorbeeld gaan om moeilijke situaties waarbij u:

 • een bepaalde behandeling niet meer wilt
 • een duur geneesmiddel nodig heeft, maar dat niet vergoed wordt door uw zorgverzekeraar
 • niet meer naar huis kunt na een opname in het ziekenhuis
 • (nog) niet zwanger kunt worden

In het Spaarne Gasthuis zijn over belangrijke onderwerpen in de zorg extra regels opgesteld en duidelijke afspraken gemaakt. Hierdoor zorgen wij ervoor dat u goede zorg krijgt en dat wij zorgvuldig omgaan met deze moeilijke situaties. Deze belangrijke onderwerpen kunnen gaan om situaties waarbij u:

 • geen bloed van een ander wilt krijgen
 • niet gereanimeerd wilt worden
 • niet meer kunt genezen en zorg krijgt in de laatste fase van uw leven
 • uw bewegingsvrijheid (vrijheid van bewegen) beperkt moet worden om u tegen uzelf, anderen of de omgeving te beschermen
 • nadenkt over euthanasie
 • er voor kiest om bijvoorbeeld te stoppen met uw medicijnen, met eten of drinken

Ethische commissie

Het Spaarne Gasthuis heeft een ethische commissie. Daar worden verschillende behandelsituaties zorgvuldig besproken om de zorg zo optimaal mogelijk te blijven geven in de voor u zo kwetsbare periode van uw leven.

Artsen en verpleegkundigen spreken regelmatig met elkaar over ethische vragen. Dat doen ze ook in de vorm van een moreel beraad. Verder is in het Spaarne Gasthuis ook een Commissie Ethiek. Zij beschouwt de kernwaarden van het Spaarne Gasthuis – gastvrijheid, samen, partner met passie en topzorg – als bindend voor haar werkzaamheden. Ethiek in het Spaarne Gasthuis betekent niet dat je elkaar de maat neemt, maar dat je elkaar ondersteunt bij het vinden van antwoorden op de vraag naar wat het goede is om te doen. De Commissie Ethiek bestaat uit:

 • 1 lid van de cliëntenraad
 • 2 medisch specialisten
 • 1 jurist
 • 1 geestelijk verzorger
 • 1 verpleegkundig afdelingshoofd
 • 1 verpleegkundig specialist (in opleiding)
 • 1 verpleegkundige van het Verpleegkundig Stafconvent (adviesraad)
 • 1 arts-assistent
 • 1 maatschappelijk werker
 • 1 manager zorg

Heb je vragen of suggesties voor de commissie ethiek? Neem contact op met de voorzitter, Ellen Smit.

E-mail: [email protected] Telefoon: 023-2242164 (secretariaat)