Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

Onze zorgexpertise

Het Spaarne Gasthuis heeft een aantal speerpunten ontwikkeld. Samen met de topklinische expertisecentra vormen dit de parels waarmee we uitblinken.

Topklinische zorg

Topklinische zorg is de unieke, patiëntgerichte zorg op hoog niveau door gedreven professionals. Deze zorg is dichtbij maar ook verder weg. Zoals bij één van onze partners als dit beter is voor de patiënt.

Speerpunten

Speerpunten zijn een verzameling van zorgaanbod waar verschillende specialismen samenkomen om de beste zorg te leveren. Deze zorg is van topklinische of complexere aard en heeft voorrang bij het beschikbaar stellen van de kliniek, intensive care, operatiekamer, poli en diagnostiek. Dit geldt ook voor de ondersteunende voorzieningen zoals ICT, marketing en communicatie, HR en de Spaarne Gasthuis Academie. Onze speerpunten zijn: 

 • zorg voor kwetsbare ouderen 
 • oncologische zorg 
 • obesitaszorg 
 • vrouw en kind zorg 
 • spoedzorg
Zorgexpertise-STZ-topklinische-functies_2024.png

Onze topklinische expertisecentra

Naast de basiszorg biedt het Spaarne Gasthuis topklinische zorg. Een topklinisch expertisecentrum is op grond van ziektebeeld, diagnose of behandeling altijd hooggespecialiseerde en complexe patiëntenzorg. Dit betekent ook dat we voldoende opleidingsmogelijkheden bieden en specialisten regelmatig onderzoek doen naar de ziekte. Wij blinken hiermee uit ten opzichte van de standaard zorgverlening in een STZ-ziekenhuis. Met deze topklinische zorgfuncties bereiken we ook patiënten buiten onze regio. Hieronder beschrijven wij onze topklinische zorgexpertise, de aandoening en behandeling.

 • geriatrische traumatologie; behandeling en begeleiding van kwetsbare ouderen met een heupfractuur op een Geriatrische Trauma Unit.
 • borstkanker, mammacarcinoom; de mammazorg voor patiënten met borstkanker is in het Spaarne Gasthuis samengevoegd in één polikliniek binnen het oncologiecentrum.
 • colorectaal carcinoom; behandeling darmkanker, endeldarmkanker, rectumkanker, uitgezaaide dikkedarmkanker
 • pediatrische immunologie; de poli is er voor kinderen met terugkerende luchtweginfecties en kinderen met afweerstoornissen of reumatische ziekten.
 • Asherman zorg; verklevingen in de baarmoederholte die zijn ontstaan na een zwangerschapsgerelateerde ingreep of aandoening, in combinatie met verminderde of uitblijvende menstruaties. Een relatief zeldzame aandoening, maar het komt vaker voor dan de meeste zorg professionals denken. Het Spaarne Gasthuis heeft hiervoor een expertisecentrum opgericht.
 • bekkenbodem zorg; behandeling verzakking, prolaps, urine incontinentie, fecale incontinentie, plasklachten, obstipatie, seksuele klachten
 • obesitas chirurgie; behandeling ernstig overgewicht 
 • gonartrose; artrose van het kniegewricht, behandelen door ongecementeerde totale knieprothese
 • schouderproblematiek; schouderslijtage (artrose), frozen shoulder
 • nierfalen en nierfunctie vervangende therapieën; samen beslissen over nierfunctie vervangende therapie, ook in acute fase
 • geheugen aandoeningen; diagnose dementie bij jonge mensen