Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

Topklinisch opleidingsziekenhuis

Het Spaarne Gasthuis behoort tot de 27 grote opleidende ziekenhuizen in Nederland die hooggespecialiseerde medische zorg verlenen. Ook wel een STZ ziekenhuis genoemd. Met deze samenwerkende topklinische ziekenhuizen werken we er iedere dag aan dat onze patiënten 24/7 overal in Nederland kunnen rekenen op de best mogelijke ziekenhuiszorg. Voor acute én complexe zorgvragen.

Opleiding, wetenschap en topklinische zorg

Het Spaarne Gasthuis maakt deel uit van de Vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ). Samen met de andere 26 STZ-ziekenhuizen in Nederland onderscheiden we ons door intensief te werken aan drie belangrijke pijlers:

Onze speerpunten

Speerpunten zijn een verzameling van zorgaanbod waar verschillende specialismen samenkomen om de beste zorg te leveren. Deze zorg is van topklinische of complexere aard en heeft voorrang bij het beschikbaar stellen van de kliniek, intensive care, operatiekamer, poli en diagnostiek. Dit geldt ook voor de ondersteunende voorzieningen zoals ICT, marketing en communicatie, HR en de Spaarne Gasthuis Academie. Onze speerpunten zijn: 

• zorg voor kwetsbare ouderen 

• oncologische zorg 

• obesitaszorg 

• vrouw-kindzorg 

• spoedzorg

Onze topklinische expertisecentra

Naast de basiszorg biedt het Spaarne Gasthuis topklinische zorg. Een topklinisch expertisecentrum is op grond van ziektebeeld, diagnose of behandeling altijd hooggespecialiseerde en complexe patiëntenzorg. Dit betekent ook dat we voldoende opleidingsmogelijkheden bieden en specialisten regelmatig onderzoek doen naar de ziekte. Wij blinken hiermee uit ten opzichte van de standaard zorgverlening in een STZ-ziekenhuis. Met deze topklinische zorgfuncties bereiken we ook patiënten buiten onze regio. Hieronder beschrijven wij onze topklinische zorgexpertise, de aandoening en behandeling.

  • geriatrische traumatologie; behandeling en begeleiding van kwetsbare ouderen met een heupfractuur op een Geriatrische Trauma Unit.
  • borstkanker, mammacarcinoom; de mammazorg voor patiënten met borstkanker is in het Spaarne Gasthuis samengevoegd in één polikliniek binnen het oncologiecentrum.
  • colorectaal carcinoom; behandeling darmkanker, endeldarmkanker, rectumkanker, uitgezaaide dikkedarmkanker
  • pediatrische immunologie; de poli is er voor kinderen met terugkerende luchtweginfecties en kinderen met afweerstoornissen of reumatische ziekten.
  • Asherman zorg; verklevingen in de baarmoederholte die zijn ontstaan na een zwangerschapsgerelateerde ingreep of aandoening, in combinatie met verminderde of uitblijvende menstruaties. Een relatief zeldzame aandoening, maar het komt vaker voor dan de meeste zorg professionals denken. Het Spaarne Gasthuis heeft hiervoor een expertisecentrum opgericht.
  • bekkenbodem zorg; behandeling verzakking, prolaps, urine incontinentie, fecale incontinentie, plasklachten, obstipatie, seksuele klachten
  • obesitas chirurgie; behandeling ernstig overgewicht 
  • gonartrose; artrose van het kniegewricht, behandelen door ongecementeerde totale knieprothese
  • schouderproblematiek; schouderslijtage (artrose), frozen shoulder
  • nierfalen en nierfunctie vervangende therapieën; samen beslissen over nierfunctie vervangende therapie, ook in acute fase