Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

Over het Spaarne Gasthuis

Bij het Spaarne Gasthuis vinden we het belangrijk goed naar u te luisteren. Want wie goed luistert, kan beter helpen. Zo nemen we samen betere beslissingen. En we luisteren niet alleen goed naar u, maar ook naar onze eigen medewerkers. Zo bent u altijd verzekerd van optimale zorg, dichtbij huis.

Optimale zorg

Het Spaarne Gasthuis is een topklinisch ziekenhuis. Wij verbeteren voortdurend de kwaliteit van zorg en willen u de best mogelijke behandeling geven. Dat doen we op vele manieren. Onder meer door onze patiënten en hun naasten te betrekken. Bij de zorg, hun behandeling én bij het beleid van het ziekenhuis.

Als mensen meer grip ervaren op hun ziekte en behandeling heeft dat een positief effect. Op hun zorgtraject, hun gezondheid en kwaliteit van leven. Daarvan zijn we overtuigd en daarvoor zetten we ons in. We willen als ziekenhuis uitblinken in het luisteren naar en betrekken van onze patiënten en hun naasten en onze zorgpartners. Want samen nemen we betere beslissingen.

Topklinisch ziekenhuis

Het Spaarne Gasthuis maakt deel uit van de Vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ). Samen met 25 andere ziekenhuizen in Nederland onderscheiden we ons door intensief te werken aan drie belangrijke pijlers:

  • Opleiding en onderwijs voor alle werknemers. ‘Leren en werken’ is tegelijkertijd een van de kerntaken is van de Spaarne Gasthuis Academie. De Spaarne Gasthuis Academie zorgt voor een goed opleidingsklimaat waarin de verpleegkundige, co-assistent of arts alles leert om een top verpleegkundige of top arts te worden.
  • Wetenschappelijk onderzoek om binnen het Spaarne Gasthuis zorg te vernieuwen en te verbeteren.
  • Het leveren van topklinische zorg aan patiënten. Topklinische zorg is de unieke, patiëntgerichte zorg op hoog niveau door gedreven professionals. Deze zorg, geleverd aan patiënten, is dichtbij maar ook verder weg. Zoals bij één van onze partners als dit beter is voor de patiënt.

Bovenstaande pijlers zijn zichtbaar binnen het gehele Spaarne Gasthuis.

Duurzaamheid

Het leveren van topzorg staat in het Spaarne Gasthuis op nummer 1, maar alles wat we kunnen doen binnen de mogelijkheden om te verduurzamen zullen we aanpakken. We produceren veel afval, er komen medicijnresten in het oppervlaktewater terecht en we verbruiken veel energie. Als ziekenhuis hebben we een verantwoordelijkheid om daarin een voortrekkersrol te nemen en dit te veranderen.

Nieuwbouw Haarlem Zuid

Het Spaarne Gasthuis vernieuwt de komende jaren een deel van de gebouwen in Haarlem Zuid. Graag informeren wij u over de voortgang, de planning, het ontwerp, maar ook de omgeving van het nieuwe ziekenhuis.

Locaties Spaarne Gasthuis

Het Spaarne Gasthuis is een modern ziekenhuis met locaties in Hoofddorp en Haarlem. In deze gebouwen vindt u vrijwel alle medisch specialismen.

Daarnaast heeft het ziekenhuis poliklinieken in Hillegom, Haarlem Noord en Nieuw-Vennep.