Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

Pathologie voor verwijzers

De pathologie maakt onderdeel uit van een multidisciplinair team en is onmisbaar bij de diagnose van vele ziekten en afwijkingen. De uitslag van het pathologie-onderzoek bepaalt mede de keuze voor een eventuele behandelmethode.

De vakgroep bestaat uit 7 pathologen en heeft sinds 2008 de bevoegdheid voor het opleiden van artsen tot medisch specialist patholoog en doet dit in samenwerking met de afdeling pathologie van het Amsterdam UMC (locatie VUmc). Het laboratorium waar het patiëntenmateriaal wordt bewerkt, is gebouwd conform de modernste richtlijnen en technieken voor immunopathologie, moleculaire technieken, dunne laag cytologie en telepathologie. De moleculaire diagnostiek wordt deels zelf gedaan en zo nodig uitbesteed. Maligne lymfomen worden mede beoordeeld door het regionale lymfomenpanel.

De afdeling onderzoekt materiaal voor alle locaties van het Spaarne Gasthuis, het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk, huisartsen in de regio en verschillende zelfstandige behandelcentra (ZBC).