Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

Verwijzers

Ieder mens de zorg geven die nodig is. Daar staat het Spaarne Gasthuis voor. Professioneel, betrokken, dagelijks en dichtbij. Daarbij hoort goede samenwerking met huisartsen, ambulancezorg, geestelijke gezondheidszorg, thuiszorg en verpleeg- en verzorgingstehuizen.

Zorgnetwerk / MCC

Nannette Huizenga, internist, is medisch manager van het zorgnetwerk c.q. Medisch Coördinerend Centrum (MCC). U bereikt haar via (023) 224 0000.

NHZ Connected app

De NHZ Connected app bevat een overzicht van medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen en andere 1e lijns disciplines. Hier zijn de directe nummers van de dienstdoende specialisten te vinden net als snelkiesnummers van poliklinieken. De NHZ Connected app bevat ook Regionale Transmurale Afspraken (RTA’s) en een sociale kaart. Daarnaast is het mogelijk in te schrijven voor de nieuwsbrief. Deelnemers aan de NHZ Connected app zijn: Spaarne Gasthuis, Rode Kruis Ziekenhuis, de huisartsen en de VVT-organisaties in de regio. Lees meer over NHZ Connected en de app.

Heeft u een vraag over inloggen of aanmelden? Stuur een e-mail naar [email protected] 

Verkeerde post

Ontvangt u een ontslagbrief of andere patiëntengegevens die niet voor uw praktijk bestemd zijn? Wilt u dit dan melden via deze link. Zo kunnen we onze communicatie verbeteren en de privacy van onze patiënten waarborgen.

Let op: Dit formulier is enkel bedoeld voor zorgverleners. Patiënten met vragen of meldingen kunnen contact opnemen met de afdeling patëntenvoorlichting.

Nieuws en contact

Bent u huisarts of specialist ouderengeneeskunde en wilt u op de hoogte blijven van nieuws over het Spaarne Gasthuis? Bijvoorbeeld over nieuwe behandelmethoden, afdelingen en specialisten?

De digitale nieuwsbrief verschijnt 11 keer per jaar. Wilt u zich aanmelden? Stuur een mail naar [email protected]

Vermeld in uw mail uw naam, praktijk en dat het gaat om “Op 1 lijn”. 

Actuele telefoonnummers van dienstdoende specialisten, voorrangsnummers poliklinieken en emailadressen vindt u in de NHZ Connected app. Zo nodig kan er een lijst worden opgevraagd via [email protected]

Via [email protected] horen we ook graag praktijkwijzigingen en zorgmail-adreswijzigingen. Dit geven wij door aan de EPIC service desk, zodat verwijzers correct in Epic vermeld staan, met hun eigen zorgmailadres, en gekoppeld zijn aan de juiste patiënt.