Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

Digitaal verwijzen heeft veel voordelen voor ziekenhuizen, verwijzers en patiënten. Geen formulieren meer die zoek kunnen raken of laboratoriumaanvragen die door de patiënt aangepast kunnen worden. Daarnaast duidelijke wachttijdindicaties en een goede digitale overdracht naar de juiste specialist.

Nog niet aangesloten op ZorgDomein?

Als uw praktijk nog niet is aangesloten op ZorgDomein, dan kunt u zich aanmelden via de website van Connect4Care, of via [email protected]. Voor technische ondersteuning bij het gebruik van ZorgDomein kunt u contact opnemen met Servicedesk ZorgDomein: [email protected]. of (020) 471 52 82. Voor informatie over het zorgaanbod van het Spaarne Gasthuis kunt u contact opnemen met [email protected].

Teleconsultatie/meekijkconsult – uitleg

Teleconsultatie via ZorgDomein

Teleconsultatie is het digitaal/schriftelijk consulteren van een medisch specialist, waarbij de patiënt onder behandeling van de eerste lijn blijft. Het antwoord van de medisch specialist kan een advies voor diagnostiek of behandeling zijn, maar indien nodig ook het advies om de patiënt toch door te verwijzen. Teleconsultatie is een vorm van eerstelijns zorg: de patiënt spreekt zijn eigen risico niet aan.

Het Spaarne Gasthuis kent drie vormen van teleconsultatie: Teleconsultatie via TCCN en het Meekijkconsult, beide in Zorgdomein. De dermatologie maakt ook gebruik van KSYOS.

Al langere tijd biedt het Spaarne Gasthuis teledermatologie en telenefrologie via TCCN aan. Deze vorm van teleconsultatie verloopt via stichting TCCN, waarmee een vergoeding voor de medisch specialist is geregeld. Voor een bredere uitrol van teleconsultatie is gekozen om dit via het ‘meekijkconsult’ van Zorgdomein te doen. Groot voordeel is de verslaglegging in het patientendossier van het ziekenhuis (Epic) i.p.v. in Zorgdomein. Er is hierbij zowel een vergoeding voor de medisch specialist, alsmede voor de huisarts. Voorwaarde is dat alleen huisartsen waarmee afspraken zijn gemaakt hier gebruik van kunnen maken. Vooralsnog (februari 2024) zijn dit de huisartsen Zuid en Midden-Kennemerland en de huisartsen uit Haarlemmermeer.

Praktisch

Het ‘meekijkconsult’ is binnen ZorgDomein te vinden onder het tabblad ‘Teleconsultatie’, maar ook onder het reguliere zorgaanbod van het specialisme waardoor huisartsen bij iedere zorgvraag kunnen kiezen tussen verwijzen of een ‘meekijkconsult’. Teleconsultatie via TCCN staat alleen onder het tabblad ‘Teleconsultatie’. De vakgroepen die op dit moment (februari 2024) meedoen met het meekijkconsult zijn: anesthesiologie, cardiologie, chirurgie, geriatrie, gynaecologie, interne geneeskunde, longgeneeskunde, MDL, orthopedie, reumatologie, revalidatie en urologie. Er zijn in 2023 ruim 4500 meekijkconsulten aangevraagd bij het Spaarne Gasthuis.

Het meekijkconsult is bedoeld voor nieuwe patiënten, met een niet acute zorgvraag. Het antwoord van de medisch specialist volgt binnen 2 werkdagen via Edifact. Het meekijkconsult is (vooralsnog) alleen aan te vragen door huisartsen; van teleconsultatie via TCCN kunnen ook andere verwijzers gebruik maken.

Bij vragen over bekende patiënten wordt geadviseerd de behandelend arts of de dienstdoende arts te bellen.

Handleiding Telenefrologie