Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

Transmuraal Incident Melden (TIM)

Transmuraal incidenten melden (TIM) maakt risico’s in de transmurale zorg inzichtelijk. Het levert belangrijke informatie om de kwaliteit van de (keten)zorg te verbeteren. Incident melden is bedoeld om in de toekomst deze (bijna) incidenten te voorkomen. Of tenminste de kans op herhaling te verkleinen. Bij het melden staat niet de vergissing van een persoon centraal, maar de voorwaarden waaronder mensen werken en de wijze waarop het (zorg)proces is georganiseerd. Let op: het incident melden analyseert het voorval achteraf; het draagt niet bij aan een oplossing op dat moment.

Manieren van melden

Het melden van transmurale incidenten via de NHZ connected app is vanaf september 2022 mogelijk in de driehoek van huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en specialisten. Dit geldt ook voor al hun ‘verlengde armen’ zoals medisch secretariaten, arts-assistenten en huisartsen in opleiding.

Melden van transmurale incidenten aan het Spaarne Gasthuis

Voor een aantal andere samenwerkingspartners is melden van transmurale incidenten aan het Spaarne Gasthuis mogelijk via een link naar het VIM-systeem van het Spaarne Gasthuis. Om een transmuraal incident te melden aan het Spaarne Gasthuis, klikt u hieronder op de link die voor u van toepassing is.