Ga direct naar de contentGa direct naar de footer

Wond Expertise Netwerk

Het Wond Expertise Netwerk (WEN) is een samenwerkingsverband van wonddeskundigen in de eerste en tweede lijn die geraadpleegd kunnen worden bij (complexe) wonden in de regio Haarlem en Haarlemmermeer.

Wond Expertise Netwerk (WEN)

Het Wond Expertise Netwerk (WEN) heef als doel de wondzorg in de regio te verbeteren. Dit wordt geprobeerd door onderlinge samenwerking, protocollen voor behandel- en verwijsafspraken en door scholing en casuïstiekbespreking. Dit zorgt voor een hogere patiënttevredenheid, een snellere wondgenezing en kostenbesparing volgens de Kwaliteitsstandaard Organisatie van Wondzorg.

Initiatiefnemers zijn de afdeling chirurgie en wondconsulenten van het Spaarne Gasthuis, wondverpleegkundigen en - consulenten van Amstelring wijkzorg en Zorgbalans en de huisartsen uit Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer.

Logo's Wond Expertise Netwerk-kernteam.png

Wat betekent het Wond Expertise Netwerk voor u als zorgverlener?

Zoekt u aansluiting bij het netwerk?

Het WEN benadert actief andere zorgprofessionals voor afstemming en gezamenlijke scholing. Denk aan huisartsen, POH, wijkverpleegkundigen. Daarnaast staat het WEN open voor uitbreiding van het eerstelijns expertteam met wondexpertise van andere thuiszorgorganisaties.

Partners onderdeel van het WEN

Logo's Wond Expertise Netwerk-partners.png
Bent u zorgprofessional en wilt u zich aansluiten bij het WEN of heeft u een vraag of opmerking? Vul dan onderstaand formulier in.